Pemberley

'You, Mrs Wickham and Captain Denny journeyed together 'through Pemberley woods?'

Siz, Bayan Wickham ve Yüzbaşı Denny Pemberley korusunda beraber mi yolculuk ediyordunuz?

A Bidwell's always been head coachman at Pemberley.

Bir Bidwell, Pemberley'de her zaman baş arabacı olmuştur.

Mr Darcy of Pemberley, sir.

Pemberley'den Bay Darcy, efendim.

Is that Mr Darcy of Pemberley?

O, Pemberley'den Bay Darcy mi?

How far is Pemberley, my dear?

Pemberley ne kadar uzakta, canım?