Phil

And if one more thing goes wrong with this evening, Phil, I don't know what I'm gonna do.

Ve bu gece bir tek şey daha yanlış giderse Phil ne yaparım hiç bilemiyorum.

Phil and I had such a lovely lunch together today, didn't we, darling?

Phil ve ben bugün o kadar güzel bir öğle yemeğindeydik ki, değil mi sevgilim?

Not a judge, not my family, not Dr. Phil, and in the end, not you.

Yargıç değil, ailem değil, Dr. Phil değil ve son olarak, sen de değilsin.

You know, Phil and Stu, they're your buddies, and it's your bachelor party.

Yani, Phil ve Stu, senin dostun ve bu senin bekarlığa veda partin.

It's not such a terrible crime, is it, Phil?

Bu büyük bir suç değil, değil mi, Phil?

But you know what this means to me, Phil.

Ama bu benim için ne anlama gelir biliyorsun, Phil.

Phil, you think it's a good idea, right?

Phil, sence iyi bir fikir, değil mi?

Well Phil and Stu, they're your buddies and it's your bachelor party and

Biliyorsun, Phil ve Stu senin dostların ve bu senin bekarlığa veda partin.

Welcome, Alice and Phil and Harper and Turner and Barker and two unidentified guests.

Alice, Phil, Harper, Turner, Barker ve tanımlanamayan iki misafir hoş geldiniz.

Yeah, you're right, Phil, it's totally a good thing.

Evet, haklısın, Phil. Bu çok iyi bir şey.