PlN

This must be a pretty valuable PlN number.

Bu gerçekten değerli bir PIN numarası olmalı.

Well, this particular guy just wanted a PlN number.

Peki, bu seferki adam sadece PIN numarası istedi.

That's your PlN number.

Hayır, bu senin PIN numaran.

Santa on bridge. Sorry. Forgot PlN code.

Noel Baba köprüde Üzgünüm,PIN kodunu unuttumç

All you need is the PlN.

Tek ihtiyacın olan şey şifre.

Forgot PlN code.

PIN kodunu unuttum.

I don't have a PlN.

Bende PIN numarası yok

Give me your PlN number.

Bana PIN numaranı söyle.

Change PlN number?

Pin kodunu değiştir.

Now, enter my PlN.

Şimdi PIN kodumu gir.