Pollock

This is a beautiful Jackson Pollock painting.

Bu çok güzel bir Jackson Pollock tablosu." dedi.

Dr. Dixon, Dr. Bailey, this is Dan and Lisa Pollock.

Dr. Dixon, Dr. Bailey, bunlar Dan ve Lisa Pollock.

Good morning, Mr. Pollock.

İyi günler Bay Pollock.

Take a date, Mr. Pollock, as a gesture of friendship.

Bir hurma alın Bay Pollock. Dostluğumuz adına bir jest olarak.

Why is Mr. Pollock working on that inscription?

Bay Pollock neden o yazıt üzerinde çalışıyor?

Larry called. He's got another buyer for the Jackson Pollock in the wings.

Larry aradı, Jackson Pollock için bir başka alıcıyı yedekte bekletiyormuş.

Where's Mr. Pollock?

Bay Pollock nerede?

Why is that, Mr. Pollock?

Peki, neden Bay Pollock?

This is an original Jackson Pollock.

Orijinal bir Jackson Pollock tablosu.

What about you, Mr. Pollock?

Siz ne düşünüyorsunuz Bay Pollock?