Portis

Detective Portis interviewing FBI special Agent Kimball Cho regarding the homicide of Michelle Vega.

Detektif Portis Vega Michelle cinayetiyle ilgili olarak FBI'dan özel Ajan Kimball Cho ile görüşüyor.

Special Agent Vern Portis, Rare Gems and Antiquities division.

Özel ajan Vern Portis, Nadir mücevher ve Antika departmanı.

Petty Officer Josie Sparks; copilot, Lieutenant Hank Joplin; and rescue swimmer, Petty Officer Adam Portis.

Assubay Josie Sparks; yardımcı pilot Teğmen Hank Joplin; kurtarma dalgıcı, Assubay Adam Portis.

Derek Portis died this weekend.

Bu hafta sonu Derek Portis öldü.

I'm Detective Brian Portis, Austin homicide.

Ben Austin cinayet bürosundan Dedektif Brian Portis.

First of all Robert, I'm sorry to hear about Derek Portis.

Her şeyden önce Robert, Derek Portis için çok üzüldüm.

Yeah, Portis Walker's a broken record.

Evet, Portis Walker bozuk plak gibi.

Portis was declared dead over a year ago.

Portis için bir yıl önce ölü denildi.

They're my portières now.

Onlar artık benim perdelerim!

Porty, come on.

Porty, hadi ama.