Requesting

This is out of the ordinary and a highly unusual request, but this is a highly unusual situation.

Bu çok olağan dışı ve bir hayli tuhaf bir rica ama çok tuhaf bir durumdayız.

Yeah, you know, it's not actually a request.

Biliyor musun, aslında bu bir rica değil.

And this is not a request.

Ve bu bir rica değil.

Look, this is not a request.

Bak, bu bir rica değil.

It's not a request, it's an order, by one of the man's closest friends: the mayor.

Bu bir istek değildi. Bu bir emirdi. Bu adamın çok yakın dostları var.

This is not a request.

Bu bir istek değil.

Well, that seems like a reasonable request.

Bu makul bir talep gibi görünüyor.

But this is a simple request.

Ama bu çok basit bir istek.

And in case you're wondering this is not a request.

Ve eğer merak ediyorsan bu bir rica değil.

Roast chicken and potatoes for dinner, rocky road for dessert and chocolate cake, as requested.

Yemekte kızarmış tavuk ve patates, tatlı olarak Taşlı Yol ve istek üzerine çikolatalı pasta.