Rodney

Okay, Rodney knows something about Candice, and Candice wants him dead before he can tell anybody.

Tamam, Rodney, Candice hakkında bir şeyler biliyor ve Candice o kimseye söylemeden önce onu ölü istiyor.

Now Rodney, is there anything else you'd like to tell me?

Rodney, bana söylemek istediğin bir şey daha var mı?

No, just getting some lunch. Rodney and I are going fishing on the mainland this afternoon.

Hayır, sadece öğle yemeği Rodney ve ben anakarada balık avlamaya gidiyoruz, bu öğleden sonra.

Rodney, we've lost contact with Ronon and Teyla, you know their position?

Rodney, Teyla ve Ronon ile bağlantıyı kaybettik. Yerlerini biliyor musun?

Rodney, you're a good person.

Rodney, sen iyi bir insansın.

Detective, I'm Dr. Rodney McKay.

Dedektif. Ben Dr. Rodney McKay.

Rodney, it's being held together by a force field.

Rodney, o sadece bir güç alanı tarafından bir arada tutuluyor.

Lorraine must've pointed that out to Rodney, and that's why he freaked out and tossed them.

Lorraine Rodney'i işaret etmiş olmalı ve o da bu yüzden çıldırdı ve onlara kızdı.

That's my little brother, Rodney.

Bu benim küçük kardeşim, Rodney.

My name is Dr. Rodney McKay.

Benim adım Dr. Rodney McKay.