Ryunosuke

Utsugi Bunnojo, Kogen Style Vs. Tsukue Ryunosuke, Former Kogen Style

Utsugi Bunnojo, Kogen Stili ile Tsukue Ryunosuke, Eski Kogen Stili

Ryunosuke, please kill me here.

Ryunosuke, lütfen beni burada öldür.

His real name's Ryunosuke Tsukue.

Gerçek adı Ryunosuke Tsukue.

Ryunosuke Tsukue, formerly of the same fencing school!

Aynı kılıç okulundan eski öğrenci, Ryunosuke Tsukue!

Ryunosuke may accompany them.

Ryunosuke onlara eşlik edebilir.

Ryutaro Yoshida's is in fact Ryunosuke Tsukue?

Ryutaro Yoshida, aslında Ryunosuke Tsukue mi?

Then Ryunosuke knew who you were?

Ryunosuke kim olduğunu biliyor muydu?

From Sawai? Ryunosuke Tsukue?

Sawai'den Ryunosuke Tsukue mi?

You understand, Ryunosuke?

Anladın mı, Ryunosuke?