We also found translations for word san in Turkish.

San

It's closer to Old San Juan, and there's more stuff for kids to do here, so hi, Steven.

Eski San Juan'a yakın ve burada çocuklar için daha fazla şey var, o yüzden Merhaba Steven.

It's closer to Old San Juan, and there's more stuff for kids to do here, so

Eski San Juan'a yakın ve burada çocuklar için daha fazla şey var, o yüzden

Between San Antonio and here, you've killed at least eight women including one last night.

San Antonio ile burası arasında, en az sekiz kadın öldürdün geçen geceki dahil.

San D.iego, Los Angeles, San Francisco.

San Diego, Los Angeles, San Francisco.

It's just a violin with size issues, which is also a joke I wrote, like the others that you stole.

Sadece sorunları olan bir kemandı ayrıca bu benim yazdığım bir şaka, sen de diğerleri gibi çaldın.

About two months ago I got a letter from San Francisco.

Yaklaşık iki ay önce San Francisco'dan bir mektup geldi.

New York or Chicago or San Francisco.

New York, Chicago ya da San Francisco değil

They're bringing them through San Francisco, Hong Kong, Mexico City.

Onları San Francisco, Hong Kong ve Mexico City üzerinden getiriyorlar.

Ladies and gentlemen, welcome to San Diego.

Bayanlar ve baylar, San Diego 'ya hoş geldiniz.

Be as big as San Francisco in a few years, and just as sophisticated.

Bir kaç yıl içinde San Francisco kadar büyük ve karmaşık bir