Sang

Or Are you going to make Cha Eun Sang do it for you again?

Ya da bir kez daha bunu senin için Cha Eun Sang yapacak?

but i i sang for myself, for fame, for applause.

Ama ben Kendim için söylüyordum; Şöhret ve alkış için.

Yi Sang University Hospital, second floor.

Yi Sang Üniversitesi Hastanesi, ikinci kat.

We sang every night, we danced and drank beer

Her gece şarkı söyledik, dans ettik ve bira içtik.

We sang every night, we danced and drank beer

Biz her gece şarkı söyledik, dans ettik, bira içtik

I'm sorry Cha Eun Sang.

Cha Eun Sang üzgünüm.

Who is Cha Eun Sang?

Cha Eun Sang kim?

Did Cha Eun Sang leave anything else?

Cha Eun Sang başka bir şey bıraktı mı?

Is Cha Eun Sang really my first love?

Cha Eun Sang cidden de benim ilk aşkım mı?

Is Cha Eun Sang coming too?

Cha Eun Sang da gelecek mi?