Sarah

Sarah is a very pretty girl, isn't she? Yeah, she is. Is that why you looked so scared?

Sarah çok tatlı bir kız değil mi? Evet, öyle. O yüzden mi bu kadar korkmuş görünüyorsun?

And Sarah, thank you for trying to do something special for me.

Ve Sarah. Benim için özel bir şeyler yapmaya çalıştığın için teşekkür ederim.

But this brilliant woman, Sarah Jane Smith, she found me. And she made me good.

Ama o zeki kadın, Sarah Jane Smith, o beni buldu ve iyi biri yaptı.

Look, Tommy, maybe it isn't important to you or Sarah right now, but someday it might be.

Bak Tommy, bu senin için ve Sarah için önemli gibi olmayabilir şu an, ama bir gün olacak.

Whoa, wait a minute, Sarah, you don't have anything you wanna say to me.

Bekle bir dakika. Sarah, bana söylemek istediğin bir şey yok mu?

Look Sarah, this new job it's not a sure thing yet.

Bak Sarah, bu yeni bir iş. Henüz kesin bir şey yok.

I'm not sure this is such a good idea, Sarah.

Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim, Sarah.

Look, whatever happened between Sarah or Lucy or whoever and my family, it's between them.

Bak, Sarah ya da Lucy ile benim ailemden biri arasında her ne olduysa bu onlar arasında.

Sarah, can I ask you a question?

Sarah, sana bir soru sorabilir miyim?

Sarah, is there anything else you'd like to say?

Sarah, söylemek istediğin başka bir şey var mı?