Schmidt

It was invented by Nick and Schmidt, and like them, it's the perfect combination.

Nick ve Schmidt tarafından icat edildi ve çok hoşuma gitti, mükemmel kombinasyon.

Good evening, Miss Schmidt.

İyi akşamlar Bayan Schmidt.

Yes, Schmidt is my best friend, and he's also really scary.

Evet, Schmidt en yakın arkadaşım ama aynı zamanda çok da korkunç.

I think Linda Schmidt was a very dangerous woman.

Bence Linda Schmidt çok tehlikeli bir kadındı.

Mr. Schmidt has taken something that belongs to me.

Bay Schmidt bana ait olan bir şeyi aldı.

Let me tell you something about Schmidt.

Schmidt hakkında sana bir şey söyleyeyim.

Honestly, why is my towel still damp? cause it's not your towel; it's my towel, Schmidt.

Gerçekten, neden benim havlum hâlâ nemli? O senin havlun değil, benim havlum da ondan Schmidt.

This is really weird, Schmidt.

Bu gerçekten garip, Schmidt.

What are you doing here, Schmidt?

Burada ne işin var Schmidt?

Dear Mr. Warren Schmidt

Sevgili Bay Warren Schmidt.