Semra

Our new literature teacher, Ms. Semra.

Yeni Edebiyat öğretmenimiz Semra hanım.

Miss Semra also looks like a decent woman!

Semra hanım da temiz bir kadına benziyor.

Students, your new literature teacher, Ms. Semra.

Çocuklar, yeni edebiyat öğretmeniniz, Semra Hanım.

Mr. Veysel, did you see Ms. Semra?

Veysel Efendi, Semra Hoca'yı gördün mü?

Ms. Semra, would you like a cigarette?

Semra Hanım, bir sigara alır mısınız?

What promise, Ms. Semra?

Ne sözü Semra Hanım?

Ms. Semra forgave you.

Semra hoca sizleri affetti.

Impossible Ms. Semra.

İmkânsız Semra Hanım.