Sherlock

But as usual my friend Sherlock Holmes had a different theory entirely.

Her zamanki gibi dostum Sherlock Holmes farklı bir teori ortaya koymuştu.

Sherlock Holmes and John Watson, stand away from that man.

Sherlock Holmes ve John Watson, o adamdan uzak durun.

Detective Marcus Bell and NYPD consultant Sherlock Holmes.

Dedektif Marcus Bell ve NYPD danışmanı Sherlock Holmes.

This is Mr. Sherlock Holmes.

Bu bay Sherlock Holmes.

It wasn't that difficult, Sherlock Holmes.

O kadar da zor değildi, Sherlock Holmes.

Yes Mr. Sherlock Holmes and I are leaving immediately.

Evet Bay Sherlock Holmes ve ben acilen ayrılıyoruz.

Sorry, my name is Sherlock, and I'm an addict.

Pardon benim adım Sherlock, ve ben bir bağımlıyım.

My name's Sherlock Holmes.

Benim adım Sherlock Holmes.

Again, my name is Sherlock, and I am an addict.

bir daha, Benim adım Sherlock, ve ben bir bağımlıyım.

Sherlock Holmes and Joan Watson.

Sherlock Holmes ve Joan Watson.