Skulking

Ford saw somebody skulking around last night.

Ford dün gece birinin dolaştığını görmüş.

You're skulking around late, Mr Nathaniel.

Geç vakitlerde geziniyorsunuz, Bay Nathaniel!

What are you doing, skulking around?

Ne yapıyorsun sen? Sana zarar verebilirdim.

Speaking of. You gonna skulk all night, Sam?

Laf açılmışken bütün gece dışarıda kalacaksın Sam?

Skulking around Knockturn Alley?

Knockturn YoIu'nda ne isin var?