Stein

Mrs. Stein, I'm sorry to bother you here, but is Professor Stein here right now?

Bayan Stein, rahatsız ettiğim için özür dilerim ama Profesör Stein evde mi şu an?

Jonathan, I don't know if you remember me. I'm Ira Stein, your father's accountant.

Jonathan, beni hatırlıyor musun bilmiyorum ama ben Ira Stein, babanızın muhasebecisiyim.

I just want a minute with Professor Stein, man!

Profesör Stein ile sadece bir dakika istiyorum, dostum!

All I wanted was a minute with Professor Stein, all right?

Tek istediğim Profesör Stein ile bir dakika görüşmekti, tamam mı?

He is not human. He's a Stein!

O bir insan değil, bir Stein!

And Norman Stein; he's under police protection.

Ve Norman Stein'ı. O da polis koruması altında.

And that is very moral, Mr. Stein, very moral indeed.

Bu çok ahlaki, Bay Stein, çok ahlaki gerçekten.

A healthy Adam Stein, for you, not so attractive.

Sağlıklı bir Adam Stein, senin için çekici olmaz.

That's right, little man, I'm a Stein!

Bu doğru küçük adam ben bir Stein 'im.

Uh, Gary Stein, Josh Hayes, Susan Rogers,

Gary Stein, Josh Hayes, Susan Rogers,