Steve

Steve, it was just an accident, and it wasn't that bad.

Steve, bu sadece bir kazaydı. Ve o kadar da kötü değildi.

I'm so sorry, Steve, but this is not enough.

Çok üzgünüm, Steve. Ama bu yeterli değil.

Technically, it's not murder, Steve because they're already dead

Teknik olarak bir cinayet sayılmaz Steve çünkü onlar zaten ölü.

Steve, can you give us a minute, please?

Steve, bize bir dakika verebilir misin, lütfen?

This is Lieutenant Commander Steve McGarrett and Detective Danny Williams.

Bu Binbaşı Steve McGarrett. Bu da Dedektif Danny Williams.

What are you doing here, Steve?

Sen burada ne yapıyorsun, Steve?

I just want what's best for you, Steve.

Sadece senin için en iyisini istiyorum Steve.

No, Steve, this is not a dream.

Hayır Steve, bu bir rüya değil.

A few months ago, when Steve was visiting me in Manhattan, he asked me a very important question.

Birkaç ay önce Steve beni Manhattan'da ziyarete geldiğinde bana çok önemli bir soru sordu.

I forgot yours too, but I was thinking that it was Paul or Steve or Dave, maybe?

Ben de seninkini unuttum. Ama sanırım Paul, Steve ya da Dave gibi bir şeydi sanırım.