Taco

Worked at Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell combination Pizza and Taco Bell.

Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell; hepsinde çalıştım. Pizza Hut ve Taco Bell karışımı bir yer.

This is not exactly "something like tacos

Bu tam olarak "tacos gibi bir şey" değil.

It's a little early for taco Tuesday, isn't it?

Tako salısı için biraz erken değil mi?

Oh, my husband's colleague owns this label and a major taco franchise and a white tiger

Kocamın arkadaşı bu markanın ve büyük bir taco şirketinin ve beyaz bir kaplanın sahibi.

You don't have to do anything for our anniversary, all right, Taco?

Yıldönümümüz için bir şey yapmana gerek yok, tamam mı, Taco?

I was, but Mom couldn't make it and Dad's back-up plan was tacos and tequila, so

Öyleydi ama annem gelemedi babamın yedek planı da taco ve tekila bu yüzden..,

Pretend you just like those tacos you're getting practically every day.

Eğer Pretend sadece sen o tacos gibi hemen her gün alıyorum.

You got Chuck E. Cheese. You got Taco Bell.

Chuck E Cheese var, Taco Bell var.

Not a good year for the taco party.

Taco partisi için uygun bir yıl değil.

That's a Taco job.

Bu bir Taco işi.