Teague

I'm Edward Teague, the last surviving member of Veritas.

Ben Edward Teague. Veritas'ın hayattaki son üyesi.

Detective Teague, Jasmine Fontaine.

Dedektif Teague, Jasmine Fontaine.

Vince and Dave Teague.

Vince ve Dave Teague.

You killed edward teague And robert and laura queen.

Edward Teague'i Robert ve Laura Queen'i öldürdün.

I'm edward teague,

Ben Edward Teague.

Mr. Teague, that's a generous offer.

Bay Teague, bu çok cömert bir teklif.

Name of Daniel Teague, known around here as Big Dan Teague,

Adım Daniel Teague. Buralarda bana Büyük Dan Teague derler.

Detective Teague reported the incident to me immediately.

Dedektif Teague bu olayı acilen bana bildirdi.

And teague reminded me how dangerous my abilities are.

Teague yeteneklerimin ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlattı.

Hey, coach teague.

Selam, Koç Teague.