Thérèse's

Thérèse, Anne's sister-in-law.

Thérèse Anne'in yengesi.

Simon, Letta's eldest son, was not Thérèse's intellectual equal.

Letta'nın büyük oğlu Simon, zekaca Therese'nin dengi değildi.

Thérèse grew up with Simon, Letta's eldest son.

Therese Letta'nın büyük oğlu Simon'la beraber büyüdü.

Their self-indulgent blather insulted Thérèse's intelligence.

Onların bencil zırvaları Therese'nin zekasını küçük düşürüyordu.

Thérése, Anne's sister-in-law.

Therese Anne'in yengesi.