Tintorettos

Leonardo da Vinci, Mantegna, Tintoretto, Cosme Tura,

Leonardo da Vinci, Mantegna, Tintoretto, Cosme Tura

She's an art historian, and she's here to see the Tintorettos.

Sanat tarihi ile ilgileniyor ve Tintorettos'u görmek için burada.

Yes, that's a Tintoretto.

Evet, o bir Tintoretto'dur.

What do I know about Tintoretto?

Tintoretto hakkında ne biliyorum ki?

A regular Tintoretto.

Sıradan bir Tintoretto.

I'll go see the Tintorettos.

Ben gidip Tintoretto'lara bakayım.