Tucker

There's nothing more I can do for Commander Tucker but you've still got a few hours.

Komutan Tucker için yapabileceğim başka bir şey yok ama sizin hala birkaç saatiniz daha var.

John Tucker, there's only one guy out there for me but you are not him,

John Tucker, benim için yalnız bir erkek var. Ama o sen değilsin.

Ladies and gentlemen, Mr. George Tucker.

Bayanlar ve baylar, Bay George Tucker.

Is there a problem, Mr Tucker?

Bir sorun mu var, Bay Tucker?

Good evening, I'm Tom Tucker.

İyi Akşamlar. Ben Tom Tucker.

Miss Tucker, thank you very much for coming down here.

Bayan Tucker, buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkürler.

Hey, so Tucker told me about this awesome party this weekend after the dance.

Hey, Tucker bana hafta sonu danstan sonra müthiş bir parti var dedi.

Good afternoon, I'm Tom Tucker.

İyi günler. Ben Tom Tucker.

Hello, I'm Tom Tucker.

Merhaba, ben Tom Tucker.

Ladies and gentlemen, the car everyone calls the Tucker

Bayanlar ve baylar Herkesin Tucker dediği araba