Tyler

Tyler, Tyler, that's that's not such a great idea.

Tyler, Tyler, bu hiç de iyi bir fikir değil.

I don't know, I just I wanna be strong for Lulu and Tyler and Peter and Seth and my mom.

Bilmiyorum, sadece güçlü olmak istiyorum, Lulu için, Tyler için, Peter için Seth için ve annem için.

Cynthia and her incredible husband David, Tyler and the beautiful Maureen, Lauren and Carter.

Cynthia ve onun mükemmel kocası David, Tyler ve güzeller güzeli Maureen, Lauren ve Carter.

This is my daughter Emily and my son Tyler.

Bu kızım Emily ve bu da oğlum Tyler.

Tyler, this is not a video game!

Tyler, bu bir video oyunu değil!

Congratulations, Detective Chief Inspector Tyler.

Tebrikler, Dedektif Şef müfettiş Tyler.

School has a lawyer on every corner for Tyler and no protection for Nicole.

Okulun Tyler için her köşede avukatı var, ama Nicole için koruması yok.

Professor Martin, I'm Agent Tyler.

Profesör Martin. Ben Ajan Tyler.

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren, Harrison, Tyler, Polk i Taylor

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren Harrison, Tyler, Polk ve Taylor

Rose Cook Lewis and Virginia Cook Smith and their husbands, Tyler Smith and Peter Lewis?

Rose Cook Lewis ve Virginia Cook Smith'e ve onların kocaları Tyler Smith'le Peter Lewis'e verdiniz?