Uncovering

Phoenix dug down into the dirt, and after only a couple of inches, uncovered crystals of frozen water.

Phoenix çamuru kazdı, Ve sadece bir kaç inç sonra, Donmuş su kristallerini ortaya çıkardı.

She'd uncovered new information What sort of information?

Bazı yeni bilgiler açığa çıkarmış. Ne tür bilgiler?

A few years ago, he uncovered some scrolls near the Syrian border.

Bir kaç yıl önce Suriye yakınlarında elindeki tomarları açığa çıkardı.

A month ago, a team of archaeologists from the University of Chicago uncovered an Ancient Egyptian tomb near Giza.

Bir ay önce Chicago Üniversitesi'nden bir grup arkeolog Giza yakınlarında Eski Mısır dönemine ait bir mezar keşfettiler.

SHlELD had uncovered a new HYDRA research facility.

SHIELD yeni bir HYDRA araştırma merkezi ortaya çıkardı.

She'd uncovered new information.

Bazı yeni bilgiler açığa çıkarmış.

No. But the autopsy did uncover something else.

Evet ama otopside başka bir şey buldum.

Danny, we've uncovered an ecstasy smuggling scheme.

Danny, biz bir ecstasy kaçakçılık yöntemini açığa çıkarttık.

Actually, I prefer Uncovered.

Aslında, Uncovered'ı tercih ederim.

David Palmer uncovered evidence of this plan.

David Palmer bu planın kanıtını açığa çıkardı.