English-Turkish translations for United:

Birleşmiş · Birleşik · birlik · other translations

United Birleşmiş

And I guarantee you every single person in this room will one day be president of the United States.

Ve size garanti ediyorum bu odadaki her bir kişi bir gün Birleşmiş Devletlerin başkanı olacak.

All available units

Tüm müsait birimler

Stargate Command is a branch not NASA. of the United States Air Force.

Stargate Komutanlığı bir bölüm olarak NASA değil. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri.

Click to see more example sentences
United Birleşik

Ladies and gentlemen, United States Secret Service.

Bayanlar ve baylar, Birleşik Devletler Gizli Servisi.

After the war, Granddad moved to the United States and bought a farm in northern Oklahoma.

Savaştan sonra, Büyükbabam Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Ve kuzey Oklahoma bir çiftlik satın aldı.

Ronald reagan, former president of the United States.

Ronald Reagan, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.

Click to see more example sentences
United birlik

Anything happens, jones and lauren Will be stationed with a unit right outside the property.

Bir şey olursa, Jones ve Lauren bir birim ile birlikte evin dışında bekliyor olacak.

Parris Island, South Carolina the United States Marine Corps Recruit Depot.

Parris Adası, Güney Carolina. Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri acemi birliği.

There's no freedom because we aren't united

Özgürlük yok, çünkü birlik değiliz

Click to see more example sentences