Upload

Well, maybe we can upload her, or it, or whatever this thing is into a virtual reality like we did with Ava.

Belki de biz onu ya da şeyi ya da her neyse onu, Ava gibi sanal gerçekliğe yükleyebiliriz?

Then it may be possible to upload your consciousness back into that memory.

O zaman bilincini tekrar o hafızaya geri yüklemek mümkün olabilir.

It was uploaded via an encrypted IP an hour ago.

Bir saat kadar önce şifrelenmiş bir IP adresinden yüklenmiş.

That group just uploaded a video.

O grup az önce bir video yükledi.

So far, she's just uploaded some pictures.

Şimdiye kadar sadece bir kaç resim yüklemiş.

This video was uploaded four years ago.

Bu görüntü dört yıl önce yüklenmiş.

This disc uploaded something to my laptop.

Bu disk, dizüstüme bir şey yükledi.

But who uploaded it?

Ama bunu kim yüklemiş?

Okay, uploading GPS coordinates.

Tamam, GPS koordinatlarını yüklüyorum.

I just uploaded a little program.

Az önce küçük bir program yükledim.