Wagner

Mrs. Wagner, your husband is a confidential informant For the chicago police department, is that correct?

Bayan Wagner, kocanız Chicago polis departmanı için çalışan gizli bir muhbirdi, bu doğru mu?

Please, join us tomorrow for a very special salute to Richard Wagner.

Lütfen, yarın bize katılın, çok özel bir bölüm olacak Richard Wagner için.

Sheriff Wagner the Reno Sheriff's Department isn't just my coworkers they're like my family.

Şerif Wagner Reno Polis Merkezindekiler benim sadece arkadaşım değil. Onlar sanki benim ailem.

Niels Bohr, Sylvia Plath, Leonardo Fibonacci, Honus Wagner"?

Niels Bohr, Sylvia Plath, Leonardo Fibonacci, Honus Wagner

Apparently Wagner ate a poisonous mushroom called the "death cap.

Görünüşe göre Wagner, "Köygöçüren" adlı zehirli bir mantar yemiş.

President Wagner, what a pleasant surprise.

Başkan Wagner. Ne güzel bir sürpriz.

I told you, this is Wagner, and I admire his music.

Sana söyledim, bu Wagner, ve ben onun müziğine hayranım.

Wagner, come and join us!

Wagner, gel ve bize katıl.

Detective, Did you speak with trey wagner four weeks ago?

Dedektif, dört hafta önce Trey ile konuştunuz mu?

Adolf Wagner, Gauleiter of Munich, Bavarian Interior Minister and SA Obergruppenführer

Adolf Wagner, Münich-Yukarı Bavyera Bölge Sorumlusu, İçişleri Bakanı ve SA-Üstgrup lideri