Walker

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service. Hello, Jack.

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum. merhaba, Jack.

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service.

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum.

The little green men, except of course, they're not green, are they, Mr. Walker?

Şu yeşil adamlar. Tabii ki yeşil değillerdi, değil mi Bay Walker?

No, for this mission, you and Agent Walker are gonna be married.

Hayır, bu görev için sen ve Ajan Walker evli olacaksınız.

What happened between you and Walker?

Sen ve Walker arasında ne oldu?

May I ask you a question, Mr. Walker?

Size bir soru sorabilir miyim Bay Walker?

Mr. and Mrs. Walker.

Bay ve bayan Walker.

Agent Walker, you want to protect him, but play time is over.

Ajan Walker, onu korumak istiyorsunuz. Ama oyun zamanı sona erdi.

Good night, Mr. Walker.

İyi geceler, Bay Walker.

What is it, Mr. Walker?

Ne var, Bay Walker?