We'll

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

Maybe take a day or two, and then we'll talk about it.

Bu belki bir ya da iki gün sürer. Sonra konuşuruz.

We'll talk tomorrow because I am not important, right?

Yarın konuşuruz çünkü ben önemli değilim, değil mi?

Well, you know what, we'll find you a girl, all right?

Bak ne diyeceğim. Sana bir kız bulacağız, tamam mı?

We'll need more people do something big and that means more money.

Büyük bir şey yapmak için daha fazla insan gerekli bu da fazla para demektir.

But we're a family and we'll be together.

Ama biz bir aileyiz ve birlikte olacağız.

We'll stay here tonight. Tomorrow you'll come home with me.

Bu gece burada kalacağız yarın, benimle birlikte eve geleceksin.

Together, we'll find some place really beautiful and quiet and lead a great life together.

Birlikte, çok güzel ve sakin bir yer bulacağız ve beraber müthiş bir hayat süreceğiz.

Yeah. Just take that, and we'll talk later, okay? And thank you.

Tamam, sen ilgilen, sonra konuşuruz tamam mı? ve teşekkür ederim.

But, at least we'll be together, right?

Ama en azından birlikte olacağız, değil mi?