Wesley

Wesley. Saw you watching some weird Japanese horror movie last night.

Dün gece seni tuhaf bir Japon korku filmi izlerken gördüm.

I've waited a long time for this moment, Wesley.

Bu an için çok uzun zaman bekledim Wesley.

Wild Bill Hickok, John Wesley Harding and the Montana Kid."Are you that" the Montana Kid"?

Wild Bill Hickok, John Wesley Harding ve Montana Kid."bu kadar" Montana Kid"?

This is just a date, Wesley.

Bu sadece bir randevu Wesley.

WESLEY: There's only one thing we can do for Faith now.

Artık Faith için yapabileceğimiz sadece bir tek şey var.

Mr Wesley wants to see you.

Bay Wesley seni görmek istiyor.

Because Wesley and I are getting back together.

Çünkü Wesley ve ben tekrar bir araya geliyoruz.

Good night, Wesley, Good night.

İyi geceler, Wesley, İyi geceler.

I killed her, Wesley, and she came back.

Onu öldürdüm, Wesley, ve o geri geldi.

Are you sure this plan is gonna work, Wesley?

Bu planın işe yarayacağından emin misin Wesley?