Wever

De Wever, may I speak to you in private?

De Wever, sizinle özel olarak konuşabilir miyim?

Dr de Wever

Dr de Wever

And Dr de Wever was appointed receiver.

Dr de Wever ise tahsildar olarak atanmıştı.