William

Dear William, thank you so much for the birthday present.

Sevgili William, doğum günü hediyem için çok teşekkür ederim.

You know what your problem is, William?

Senin sorunun ne, biliyor musun William?

This is Lieutenant Commander Steve McGarrett and Detective Danny Williams.

Bu Binbaşı Steve McGarrett. Bu da Dedektif Danny Williams.

And that's why William and I were together last summer.

Ve bu yüzden William ve ben geçen yaz beraberdik.

That's why William wants you dead, because

O yüzden William senin ölmeni istiyor, çünkü

This is my partner, Detective Danny Williams.

Bu da ortağım Dedektif Danny Williams.

Listen, William, you were a horrible history teacher and you were a worse Spanish teacher.

William korkunç bir tarih öğretmenisin ve daha da kötü bir İspanyolca öğretmeniydin.

William Blake is a legend now He's a good friend of mine

William Blake artık bir efsane O benim iyi bir arkadaşım

William harris, I'm special agent Derek morgan.

William Harris, ben özel ajan Derek Morgan.

William Bell is not the problem. He's certainly not the head of any terrorist organization.

William Bell problem değil ve o kesinlikle bir terörist örgütünün başkanı değil.