Winters

First comes spring and summer but then we have fall and winter.

Önce ilkbahar ve yaz gelir ama sonra sonbahar ve kış.

Last winter he went to work one day and never came back

Geçen kış bir gün işe gitti ve bir daha geri dönmedi.

Good evening, Mr. De Winter.

İyi akşamlar, Bay de Winter.

Bring spring and summer, fall and winter

Gelsin bahar ve yaz, sonbahar ve kış

Welcome home, Mr. De Winter.

Eve hoş geldiniz, Bay de Winter.

This winter is very cold, isn't it?

Bu kış çok soğuk oldu, değil mi?

There will be three years of terrible winters and summers of black sunlight.

Üç yıl boyunca korkunç kışlar olacak Ve yazları da kara gün ışığı.

Please don't call me Mr. De Winter.

Lütfen bana Bay de Winter deme.

Enjoy. It's gonna be a long. cold winter.

Tadını çıkar, uzun ve soğuk bir kış olacak.

Only you and I and Winter know that.

Bunu sadece sen, ben ve Winter biliyor.