Xola

And I lied to you about Ajene Xola because I loved him.

Ve sana Ajene Xola hakkında da yalan söyledim çünkü onu seviyordum.

But the fact is, somebody wants you to believe that I killed Ajene Xola.

Ama gerçek şu ki, biri benim Ajene Xola'yı öldürdüğüme inanmanı istiyor.

And I lied to you about Ajene Xola because

Sana Ajene Xola hakkında yalan söyledim çünkü

The partisans of both Kuman-Kuman and Ajene Xola have become terrorists.

Hem Kuman-Kuman hem de Ajene Xola'nın taraftarları terörist oldular.

The man speaking is Ajene Xola.

Konuşan adam ise Ajene Xola.

Because I would form a coalition with Xola.

Çünkü Xola ile bir koalisyon yapmak istiyordum.

With Ajene Xola in hiding and Kuman-Kuman in exile,

Saklanan Ajene Xola ve sürgündeki Kuman-Kuman yüzünden,

Xola's right, Philippe.

Xola haklı, Philippe.