York

My boyfriend goes to school in New York, and we've been together for three years.

Benim erkek arkadaşım New York'ta bir okula gidiyor ve üç yıldır beraberiz.

New York can be a tough place for a little guy like you.

New York, senin gibi biri için zor bir yer olabilir.

New York is not a safe place tonight.

Bu gece New York güvenli bir yer değil.

This is a very important case, Raymond, to me, and to the city of New York.

Bu çok önemli bir dava, Raymond. Hem benim için hem de New York şehri için.

New York, New York It's a wonderful town!

New York, New York Harika bir şehir

But it's not the best party in New York, 'cause this is.

Ama New York'taki en iyi parti değil. Çünkü en iyisi bu.

Yes, good things happened to me in New York, but bad things happened, too.

Evet, New York'ta başıma güzel şeyler de geldi ama kötü şeyler de geldi.

You went to medical school in New York but then you came back to be an ER doctor here?

New York'ta tıp fakültesine gitti ama o zaman geri geldi Burada bir ER doktor olmak?

I met his mom and his best friend, but he's in New York right now.

Annesi ve en iyi arkadaşıyla tanıştım ama o, şu anda New York'ta.

Thanks for everything, and I'll see you in New York.

Her şey için teşekkür ederim. New York'ta görüşürüz.