You've

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Don't worry and keep working. I've come here because I have something important to tell you.

Endişelenme, çalışmaya devam et, buraya geldim; çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

And now there's something I've got to tell you.

Ve şimdi sana söylemem gereken bir şey var.

But somewhere out there you've You have another father too, who gave you another name.

Ama orada bir yerlerde sana başka bir isim vermiş başka bir baban var.

Look, there's something I've got to tell you.

Bak, sana söylemem gereken bir şey var.

I wanted to thank you for everything that you've done for me this year.

Bu sene benim için yaptığınız her şey için teşekkür etmek istedim.

Just wanted to say thanks for everything, man. You've been a great friend.

Her şey için teşekkür etmek istedim, dostum. iyi bir arkadaş oldun.

I wanted to thank you for everything you've done for him. For us.

Onun ve bizim için yaptığın her şey için teşekkür etmek istedim.

You've done so much for me, I wanted to do something for you.

Benim için çok şey yaptın. Ben de senin için bir şeyler yapmak istedim.