ZANE:

There really is something wrong with Zane.

Zane ile ilgili gerçekten bir sorun var.

Hi, I'm Rachel Zane.

Merhaba, ben Rachel Zane.

But this time you're making things personal for Robert Zane.

Ama bu sefer Robert Zane için işleri sen kişiselleştiriyorsun. Hayır.

Zane and I found something.

Zane ve ben bir şey bulduk.

It's not a dream Zane!

Bu bir rüya değil Zane!

Zane would never do something like that.

Zane asla böyle bir şey yapmaz.

Zane and Jo never dated.

Zane ile Jo hiç çıkmamışlar.

How long have Mike Ross and Rachel Zane been dating?

Mike Ross ile Rachel Zane ne zamandır çıkıyorlar?

Hey, zane, dan, joe, this is daphne my girlfriend.

Zane, Dan, Joe, bu Daphne, benim kız arkadaşım.

She's not just a damaged memory file, Zane.

O sadece hasarlı bir hafıza dosyası değil, Zane.