a a a

A man, a woman a little girl.

Bir adam, bir kadın küçük bir kız.

Look, I have a family, a husband, a daughter. Please.

Bak, benim bir ailem, bir eşim, bir kızım var.

If you're my father, that would make me a A god. A god.

Sen benim babamsan, bu beni bir.. bir Tanrı bir Tanrı yapar

A mother like that, and a father a a dad.

Öyle bir anne, ve bir baba bir bir baba.

I could be happy to have that feeling for a day a week, a month, a year.

Bu duyguyu bir gün için bile olsa hissetmek beni mutlu eder bir hafta, bir ay, bir sene.

I have a family, a wife, a little boy.

Bir ailem var, bir karım, küçük bir oğlum.

You have a wife, a child, a good job.

Bir karın, bir çocuğun, iyi bir işin var.

I had a family a wife, a daughter.

Bir ailem vardı Bir karım, Bir kızım.

She raised a doctor, a father, a grandfather, a brother who would do anything for his sister.

O bir doktor, bir baba bir dede kardeşi için her şeyi yapabilecek bir abi yetiştirdi.

I gave you a child, a house, a job.

Sana bir çocuk, bir ev ve bir verdim.