English-Turkish translations for abandon:

terk · terk etmek · bırakmak · kovmak · other translations

abandon terk

Yeah, but top of his list has to be his mother who abandoned him and his brother, right?

Evet, ama onun listesinde üst annesi olmak zorunda Kim onu terk ve kardeşi, değil mi?

It's not easy being abandoned, is it?

Terk edilmek kolay değil, değil mi?

You abandoned me. What?

Sen beni terk ettin.

Click to see more example sentences
abandon terk etmek

My father was never there for me, my mother abandoned then betrayed me.

Babam hiç benim yanımda olmadı. Annem beni terk etti ve bana ihanet etti.

You took her away and you abandoned me!

Onu elimden aldın ve beni terk ettin!

Poor blind children, abandoned on the earth.

Zavallı kör çocuklar, dünya üzerinde terk edilmiş.

Click to see more example sentences
abandon bırakmak

But then, a demon stole his heart, and he abandoned me

Ama sonra bir şeytan kalbini çaldı ve o beni bırakıp gitti.

My friend just abandoned me.

Arkadaşım beni az önce bıraktı.

This kid is an airhead but I can't abandon him because he's my godson.

Bu çocuğun aklı havada ama onu bırakamam çünkü benim vaftiz oğlum o.

Click to see more example sentences
abandon kovmak

You're an abandoned Goze, right?

Sen kovulmuş bir Goze'sin, değil mi?