English-Turkish translations for abattoir:

mezbaha · other translations

abattoir mezbaha

It's a hospital not an abattoir.

Burası bir hastane, mezbaha değil.

Lauren: Like a pig in an abattoir.

Bir mezbahaya bir domuz gibi.