abdomen's

There's a hole, a surgical incision in our victim's abdomen.

Kurbanın karnında bir cerrahi insizyon, bir delik var.

He's got a large open wound in his abdomen.

Karın bölgesinde büyük bir açık yara var.

He's got a congenital heart defect and gastroschis a tear in his abdomen.

Doğuştan Kalp Bozukluğu var. Bir de gastrosis Karnında bir yırtık.

There actually are two small stab wounds to Dan McLane's abdomen.

Aslında Dan McLane'in karnında iki küçük bıçaklama yarası var.

Abdomen's distended, no bowel sounds.

Karın şişmiş, bağırsak sesi yok.

Her abdomen's rigid she's bleeding internally.

Batın bölgesi sertleşmiş, kanaması var.

His abdomen's definitely more tender.

Karnı kesinlikle daha hassaslaştı.