English-Turkish translations for abdomen:

karın · batın · göbek · other translations

abdomen karın

Head trauma, injuries to the chest and abdomen.

Kafa travması, göğüs ve karın yaralanmaları.

The abdomen feels normal, but looks bigger.

Karın normal görünüyor, ama daha büyük görünüyor.

He's got a large open wound in his abdomen.

Karın bölgesinde büyük bir açık yara var.

Click to see more example sentences
abdomen batın

Her abdomen's rigid she's bleeding internally.

Batın bölgesi sertleşmiş, kanaması var.

Open right tibIfib, rigid abdomen.

Tibia-fibula kırığı, sertleşmiş batın.

abdomen göbek

Hypotension and tender gravid abdomen.

Tansiyonu düşük ve göbeği yumuşamış.