English-Turkish translations for abdomen:

karın · batın · göbek · other translations

abdomen batın

Her abdomen's rigid she's bleeding internally.

Batın bölgesi sertleşmiş, kanaması var.

Open right tibIfib, rigid abdomen.

Tibia-fibula kırığı, sertleşmiş batın.