English-Turkish translations for abduction:

kaçırma · adam kaçırma · other translations

abduction kaçırma

But this isn't an abduction.

Ama bu bir kaçırma değil.

A mole leaked the information about what we do, and as a result, an extraction team was sent to abduct Reddington.

Bir köstebek, biz ne hakkında bilgi sızdırılmış Ve bunun bir sonucu olarak, bir ekstraksiyon takımı gönderildi. Reddington kaçırmaya.

And a child abduction, let's go.

Ve çocuk kaçırma da var, gidelim.

Click to see more example sentences
abduction adam kaçırma

This is not a cult abduction.

Bu bir adam kaçırma değildir.

And this morning, men tried to abduct me.

Ve bu sabah birkaç adam beni kaçırmaya çalıştı.

Abduction and threats How's that?

Adam kaçırma ve tehdit. Nasıl yani?

Click to see more example sentences