aberrations

But it's impossible the Lord would never allow such an aberration

Ama bu imkansız! Tanrı asla böyle birşeyin olmasına izin vermez!

Maybe it's routine killing kids, or maybe my boss is an aberration.

Belki çocukları öldürmek olağandır ya da belki patronum bir kaçıktır.

The Lord would never allow such an aberration:

Tanrı böyle bir sapkınlığa asla izin vermez.

To Homo Neanderthalensis "his mutant cousin, Homo Sapiens"which is us" was an aberration.

Homo Neanderthalensis'e göre mutant kuzeni Homo Sapiens" yani bizler; bir anomaliydi.

But Dean Wheeler, that was a one-time mistake, an aberration.

Fakat Dekan Weeler, o sadece bir kerelik bir hataydı bir kerelik.

But art films make people feel funny, especially the ones with "aberrational behavior".

Ama sanat filmleri, insanı garip hissettiriyor. Özellikle de içerisinde "sapkın davranış" olanlar.

That's not an aberration.

Bu bir sapkınlık değil.

To Homo neanderthalensis, his mutant cousin Homo sapiens, was an aberration.

Homo neandertallere göre mutant kuzenleri homo sapienler bir sapkınlık sonucu doğdu.

Yes, but No, I'm sure it's an aberration.

Evet, fakat Hayır, bunun sapkınlık olduğuna eminim.

But I remember everything, and I'm not aberrant.

Ama her şeyi hatırlıyorum ve anormal davranmıyorum.