English-Turkish translations for abide:

tahammül etmek · oturmak · other translations

We also found translations for word abide in Turkish.

abide tahammül etmek

Because I commit the one unpardonable sin, the one my old partner, Jack, would never abide.

Çünkü ben affedilemez bir günah işledim. Eski ortağım Jack'in asla tahammül edemeyeceği bir günah.

People call him Rev 'cause he's always praying, and he won't abide a foul tongue, sir!

İnsanlar ona Rev diyorlar çünkü o dua ediyor ve kötü konuşmaya tahammülü yok, efendim.

Or are you an outlaw? 'cause there's only one I can abide.

Yoksa bir kanun kaçağı mı? Çünkü sadece birine tahammül edebilirim.

Click to see more example sentences
abide oturmak

Have a seat, Salih Abi.

Otur be Salih Abi.