English-Turkish translations for abject:

rezil · sefillik · other translations

abject rezil

This abject humiliation is good enough?

Bu rezil aşağılanma yeterince iyi mi?

Last night I wanted everyone to know how abject I am.

Dün gece herkesin ne kadar rezil olduğumu bilmesini istedim.

You'll accept abject surrender

Rezil bir teslimiyeti kabul edeceksin

abject sefillik

'enduring many hardships: 'abject poverty, starvation

pek çok sıkıntıya dayanmıştı: "sefillik, kıtlık