English-Turkish translations for abort:

iptal etmek · durdurmak · other translations

abort iptal etmek

Please, you must abort this attack before it's too late.

Lütfen, çok geç olmadan bu saldırıyı iptal etmelisiniz.

Maybe we should abort.

Belki de iptal etmeliyiz.

We're aborting this mission now.

Şu anda bu görevi iptal ediyoruz.

Click to see more example sentences
abort durdurmak

Dialling sequence aborted, sir.

Çevirme işlemi durduruldu efendim.

Dan Torrance aborts for no man!

Dan Torrance kimse için durmaz!

Steve aborted the retrorocket firing.

Steve yardımcı roket ateşlemesini durdurdu.