English-Turkish translations for abortion:

kürtaj · düşük · other translations

abortion kürtaj

But this baby it's you and me, and I'm not getting an abortion.

Fakat bu bebek bu sen ve ben, ve kürtaj yaptırmayacağım.

The abortion happened five years later.

Kürtaj ondan beş yıl sonra oldu.

She had an abortion shortly after.

Kısa bir süre sonra da kürtaj yaptırdı.

Click to see more example sentences
abortion düşük

Abortion's not an option.

Düşük bir seçenek değil.