English-Turkish translations for abrasion:

sıyrık · aşınma · çizik · other translations

abrasion sıyrık

Okay, but can I at least bandage the abrasions?

Tamam ama en azından sıyrıkları bandajlayabilir miyim?

Open proximal humerus fracture and multiple lacerations and abrasions.

Açık proksimal humerus kırığıyla birden çok kesiği ve sıyrığı var.

There's also fresh abrasions and bruising on his knees.

Ayrıca dizlerinde taze sıyrıklar ve morluklar var.

Click to see more example sentences
abrasion aşınma

There's abrasions, but no bleeding.

Deride aşınma var, ama kanama yok.

And these abrasions are puzzling.

Ve bu aşınmalar, bulmaca gibi.

Trauma to her tongue, Buccal Mucosam and palate Circular abrasions.

Dilinde yara var, Buccal Mucosam ve yanakta dairesel aşınma.

Click to see more example sentences
abrasion çizik

Remember this abrasion? Yeah.

Bu çiziği hatırladın mı?